Privacy Policy

Privacy Statement – Mistral Consulting Ltd. – version dated 01/06/2020

Jari Makkonen provides management consulting services to companies and public sector entities based on a Czech business license (ID No. 04824318) and to Mistral Consulting Hong Kong Ltd. (63394105-000-05-14-9)

To sell and execute the service, the relevant contact person’s name and position, phone number, e-mail and Internet address, Skype name, LinkedIn page, and the Company’s street address, if applicable, are collected from the customers within the sales process. The collection of information is free of charge and the information is not transferred to third parties for marketing purposes neither for free nor for reimbursement. The data is properly stored and secured and it is used in CRM system (Jari Makkonen data controller, Pipedrive data processor).

In the case of a possible business management consulting assignment, no additional personal information of the principal is collected, except for the VAT number, unless required for the completion of the assignment and/or for the arrangement of accounting for the authorities.

Consultation reports provided to the principal may contain customer lists or similar information regarding local companies, often including personal information, such as name, position, phone number, e-mail address, Internet page address and possibly other public information. The customer to whom consulting services are being provided will be informed accordingly. The customer is expected to comply with the EU’s GDPR principles in his / her own activities, which fact is also indicated in the management consulting terms of delivery concerning assignments.

If Mistral Consulting discloses customer’s personal information to subcontractors or equivalent, Mistral Consulting will be responsible for the information in the same manner as for any information in its own possession. Customers’ billing and related documents shall be kept, according to the law, as follows: Handmade work done in Hong Kong for seven (7) years from the end of the financial year and the work done from the Czech Republic based on the Czech business licence for three (3) years from the end of the financial year.

Accounting companies in Hong Kong and Prague will receive the customers’ name and address only on a need-to-know basis for their work.

Tietosuojaseloste – Mistral Consulting Ltd. – versio 21.5.2018

Jari Makkonen Tshekin elinkeinotoimilupansa (IČ 04824318) ja yrityksensä Mistral Consulting Hongkong Ltd. (63394105-000-05-14-9) puitteissa tarjoaa liikkeenjohdon konsultoinnin palveluita yrityksille ja julkisyhteisöille.

Työn myymiseksi ja suorittamiseksi kerätään asiakkaista myyntitilanteessa relevantin kontaktihenkilön nimi ja asema, puhelinnumero, sähköposti ja Internet –osoite, Skype –osoite, LinkedIn-sivut ja mahdollisesti yrityksen katuosoite. Tiedon kerääminen on maksutonta ja kyseisiä tietoja ei siirretä kolmansille tahoille markkinointitarkoituksissa ilmaiseksi tai korvauksesta. Tiedot on talletettu ja suojattu asianmukaisesti ja niitä käytetään CRM -järjestelmässä (Jari Makkonen tietojen kerääjä, Pipedrive tietojen prosessoija).

Mahdollisessa liikkeenjohdon konsultoinnin toimeksiantotilanteessa ei varsinaisesti kerätä lisähenkilötietoja päämiehestä arvonlisäveronumeroa lukuun ottamatta, elleivät ne ole tarkoituksenmukaisia toimeksiannon hoitamiselle ja myös kirjanpidon järjestämiseen viranomaistahoille.

Päämiehelle toimitettavat konsultoinnin raportit saattavat sisältää paikallisia yrityksiä koskevia asiakaslistoja ja vastaavaa sisältäen usein henkilötiedoista seuraavia: nimi, asema, puhelinnumero, sähköpostiosoite, Internet –sivujen osoite ja muuta mahdollista julkista tietoa. Kyseiset tiedot raportoidaan konsultointipalveluita ostavalla asiakkaalle vain hänen oman toimeksiantonsa osalta. Asiakkaan oletetaan omassa toiminnassaan noudattavan EU:n GDPR –periaatteita ja tästä on maininta myös toimeksiantoja koskevissa liikkeenjohdon konsultoinnin toimitusehdoissa.

Jos Mistral Consulting luovuttaa asiakkaan henkilötietoja alihankkijoille tai vastaaville, niin Mistral Consulting vastaa niistä samalla tavoin kuin omassa hallussaan olevista tiedoista. Asiakkaitten laskutus- ja vastaavat dokumentit tulee lain mukaan säilyttää seuraavasti: Hongkongista käsin tehty työ seitsemän (7) vuotta tilikauden päättymisesti ja Tshekistä toiminimellä tehty työ kolme (3) vuotta tilikauden päättymisesti.

Tilitoimistot Hongkongissa ja Prahassa saavat asiakkaitten nimi- ja osoitetietoja sikäli, kun niitä tarvitsevat oman työnsä hoitamiseen.